Agnė Dautartaitė – Krutulė

Agnė Dautartaitė - Krutulė, kadrai iš solo parodos „Prania“, BTL galerija, Lenkija, 2012 m.

Agnė Dautartaitė – Krutulė, kadrai iš solo parodos „Prania“, BTL galerija, Lenkija, 2012 m.

VDA Grafikos katedroje dėsto:
  • Knygos meno pagrindus. BA studijų programoje – II sem.
  • Grafikos projektas 1, 2, 3. Specializacija: Knygos menas. Iliustracija. – V, VI, VII sem.
  • Baigiamasis grafikos projektas. Knygos menas. Iliustracija. – VIII sem.
  • Pasirenkama bendraakademinė disciplina – Knyga. – VII sem.
+370 686 17320
curriculum vitae
portfolio

http://be.net/____

Agnė Dautartaitė - Krutulė, "Žiūronas – citata J. P. Sartrui", Literatų gatvės projektas, 2013 m.

Agnė Dautartaitė – Krutulė, “Žiūronas – citata J. P. Sartrui”, Literatų gatvės projektas, 2013 m.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>