Interaktyvus grupinis projektas

Tikslas

Mokytis dirbti komandoje; projektinės veiklos planavimas; motyvuotas atsakomybių pasiskirstymas ir gebėjimas reaguoti į kintačias situacijas; gebėti laikytis terminų ir įsipareigojimų; derybinių ir bendravimo įgudžių tobulinimas; idėjų generavimas bei motyvuota atranka; domėtis naujausiomis kultūrinio ir socialinio gyvenimo tendencijomis ir aiškintis įvairių vyksmų priežastis; inovatyvių sprendimų paieškos bendru darbu; unikalių tikslų siekimas ir jų analizė; nuolatinis mokymasis iš šalia esančio.

Anotacija

Interaktyvumas mene reiškia aktyvų žiūrovo santykį su meno kūriniu. Tai abipusė – atlikėjo ir žiūrovo sąveika, siekianti sukelti vienokį ar kitokį grįžtamąjį poveikį. Interaktyvūs projektai gali būti susiję tiek su tradicinėmis raiškomis, tiek su įvairiomis šiuolaikinio meno formomis, medijomis. Aktualus menų sintezės, tarpdiscipliniškumo aspektas.
Komandinis darbas. Seminarai, pokalbiai, diskusijos. Analizė žodžiu ir raštu. Projektų rašymas ir
kūrimas. Praktinis darbas grupėse.
Priklausomai nuo to, kokio dydžio komanda susiburs bus formuluojami veikimo, sklaidos ir
domėjimosi aspektai. Šiame etape siūloma gilintis į vidinę Vilniaus dailės akademijos kaip švietimo, mokslo ir meno institucijos struktūrą t.y. čia dėstomų programų, santykį ir vietą toje institucijoje, jų aktualumą, bendradarbiavimo galimybes ir kt. Ypač akcentuojamas tarpdiscipliniškumas, skirtingų disciplinų – studijų programų sąveikos taškų paieška, bendrų tikslų formavimas ir siekimas skirtingomis, tik tai disciplinai būdingomis plastinėmis, vaizdinėmis priemonėmis. Svarbu pasirinkti netikėtą požiūrio kryptį, naujai pažvelgti į kasdieninę aplinką ir situacijas. Tarsi įlįsti į savo aplinką iš vidaus, apmąstyti savo vietą toje aplinkoje ir erdvėje kurioje esi čia ir dabar, suvokti savo pasirinktos specialybės autentiškumą, išskirtinumą tolimenės veiklos perspektyvoje, formuluoti kritinį požiūrį, jį pagrįsti, analizuoti ir vertinti bendrakultūriniame kontekste.
Formuluojamas aktualus aspektas, išgryninama idėja ir bandoma ją realiai įgyvendinti. Kuriams taip vadinamas atviras projektas. Galimos visokio pobūdžio simuliacijos, utopiniai sumanymai, kurie multi- technologijų pagalba gali tapti realesniais nei realūs. Tokiu būdu kuriamas aktyvesnis kūrėjo ir kūrėjo, kūrėjo ir žiūrovo – meno vertintojo, vartotojo ryšys.

Numatomi rezultatai

Gebės suformuluoti grupinio tarpdisciplininio projekto aprašą pagal LR parengtus projektinės veiklos dokumentus. Formuluos projekto tikslus, įgyvendinimo etapus, siekiamus rezultatus, suvoks tikslinę auditoriją, projekto rezultatų sklaidos galimybes.
Gebės suburti projekto tikslus įgyvendinti galinčią komandą iš skirtingų sričių specialistų, išsirinkti vadovą, pasiskirstyti pareigomis ir atsakomybėmis projekto viduje. Greitai ir konstruktyviai reaguos į kintančias situacijas atsižvelgiant į atliekamo tyrimo išvadas ir siūlys naujus sprendimus.
Gebės savarankiškai atrasti būdus ir formą viso projekto ar dalies įgyvendinimui ir jį pristatyti įvairiai auditorijai. Suvoks, kad vertinamas visos komandos grupinis darbas, o ne pavienis indėlis.                                                                                                                                                     Gebės formuluoti projekto, tyrimo išvadas šiuolaikinio gyvenimo/meno/mokslo kontekste bei prisiimti atsakomybes, vertinti ir įsivertinti atliktą darbą.

 Rezultatai:

Projektas “Vestuvė” (“Wedding project”) Ieva Kausteklytė ir Greta Janulytė. 2012. Video.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cMsNA2hibqQ

Palėpės projektas. Altorius studijoms akademijoje. VDA Grafikos ir Monumentaliosios bei Scenografijos katedrų studentų bendras projektas. 2013-2014. Instaliacija-akcija.

https://www.dropbox.com/s/wred7hz9gvqtqv1/00163.MTS
https://www.dropbox.com/s/uhw0j5c63hkb9xh/00164.MTS

Dėsto: Marija Marcelionytė-Paliukė

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>