Praktika 3. Kūrybinis projektas

Tikslas Formuoti individualaus kūrybinio projekto aprašo ruošimo, kryptingo kūrybinio darbo planavimo, projekto įgyvendinimo ir pristatymo viešai kompetencijas kurios dalinai lemia Kultūros Tarybos bei kitų kultūros ir meno rėmimo fondų finansavimą.   Anotacija Dabartinio kultūros ir meno rėmimo, finansavimo bei politikos kontekste itin svarbu tampa kuo anksčiau formuoti jauno žmogaus praktinius ir teorinius įgudžius teikiant paraiškas meninių projektų paramai gauti įvairiems kultūros ir meno paramos fondams, mecenatams, galerijų savininkams ir pan. Studijų metu remiamasi, analizuojama ir pildoma individualaus kūrybinio projekto aprašo forma patvirtinta Kultūros rėmimo fondo tarybos 2009 m. spalio 28 d. sprendimu. Praktikos metu įgyvendinama pasirinktas projekto etapas arba visas projektas ir pristatomas parodos ar kitu individualiai pasirinktu būdu taip, kaip numatyta projekto apraše.   Numatomi rezultatai

Gebės užpidyti individualaus kūrybinio projekto aprašo formą meninių projektų paramai gauti įvairiems kultūros ir meno paramos fondams, potencialiems rėmėjams, galerijų savininkams pagal norminius dokumentus. Gebės suformuluoti individualaus kūrybinio projekto tikslus, įgyvendinimo etapus, nurodyti tikslinę auditoriją, suformuluoti numatomus sklaidos rezutatus ir projekto aktualumą. Kodėl jis turi būti paremtas, kas iš to Lietuvai, menui ar pasauliui? Gebės argumentuotai, dalykiškai, nuosekliai, aiškiai pristatyti sumanymą ir jo rezultatus bendramoksliams, dėstytojams tarpinių ir baigiamųjų peržiurų metu ir suinteresuotai VDA bendruomenei. Gebės dalykiškai komunikuoti su skirtingų sričių specialistais siekdamas savo užsibrėžto tikslo įgyvendinimo. Gebės planuoti kūrybinį ir praktinį darbą siekinat aiškiai suformuluotų bendrų ar asmeniškai sau iškeltų tikslų, laikytis terminų ir įsipareigojimų, ieškos tam tikrų kompromisų skirtingose situacijose siekdamas užsibrėžto tikslo. Gebės profesionaliai įgyvendinti konceptualų kūrybinį projektą naudodamasis praktiniais specialybiniais gebėjimais ir/ar naujomis, iki šiol neišbandytomis technologijomis.

Praktikos rezultatai: Surengta paroda 2012 10 25-11 17 O kur Maironis? Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija, Vilnius, Lietuva

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.445343752178457.98760.108087739237395&type=3

O kur Maironis? Parodos plakatas

O kur Maironis? Parodos plakatas

Živilė Minkutė (4 k.), "Kuriantis", mišri technika, 2012m.

Živilė Minkutė , “Kuriantis”, mišri technika: piešinys ir video projekcija, 3 k., 2012m., vad. M. Marcelionytė–Paliukė

2013 11 01 Dalyvavimas IBBY organizacijos skelbtame paveikslėlių knygos konkurse skirtame Prano Mašioto 150 gimimo metinėms.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.554058708004279.1073741831.532042623539221&type=3

Lina Itagaki ir Milda Urbšytė. Kiškis drąsuolis,  2013 m., 3 k., vad. M. Marcelionytė–Paliukė

Lina Itagaki ir Milda Urbšytė. Kiškis drąsuolis, 2013 m., 3 k., vad. M. Marcelionytė–Paliukė

Praktika 3. Kūrybinis projektas dėsto: Marija Marcelionytė-Paliukė

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>