Iliustracija

Dėstomos programos aprašas : 3, 4 kursai (pasirenkama disciplina)

Tikslai, uždaviniai ir galimi gebėjimai
Analizuoti ir kurti skirtingų žanrų šiuolaikines iliustracijas (nuo tradicinės iliustracijos iki konceptualios)  bei įvairiomis iliustracijos raiškos formomis, mokytis  tikslingai, kontekstualiai ir vizualiai sėkmingai išreikšti išgrynintą idėją.
Studijų metu kuriama iliustracija plačiaja prasme įvairių žanrų iliustracijos, kultūrinės, subkultūrinęs iliustracijos, iliustracijoms pačioms įvairiausioms tikslinėms auditorijoms įvairiomis temomis, ilgaamžiškos bei trumpalaikės iliustracijos.
Tai gali būti iliustracija vaikiškoms paveikslėlių knygoms, mokslinėms, grožinės lit.knygoms, publicistinės spaudos iliustracijos, skaitmeninės iliustracijos, vizualus identitetas- iliustracijos lauko bei interjero plakatams, spaudai, katalogams, programėlėms, etc.; taip pat: įv. plakatai, socialinės tematikos vizualaus identiteto iliustracijos; iliustracijos kaip objektai; įvairioms kultūrinėms bei subkultūrinėms auditorijoms, skirtingiems reiškiniams fiksuoti skirtos iliustracijos.
Idėjos turinio realizavimui siekiama parinkti taikliausią išraiškos formą, atspindinčią idėją bei aktualią tikslinei auditorijai. Skatinama ir ugdoma meninė įžvalga,  saviraiška, individualaus braižo paieškos. Svarbi plastinės ir stilistinės išraiškos, vizualinės komunikacijos paieška bei koreliacija.
Turinio ir formos vienovė, gebėjimas įdomiai komponuoti vizualines kompozicijas.
Privalu idėjas įgyvendinti profesionaliai– I, II, III ir IV semestruose įgytų grafikos technikų žinių bei plastikos gilinimas, įdomios technikų bei tipografikos jungtys, jų paieška, išskirtinumas, vizualinė komunikacija.
Labai svarbu, kad iliutracija nebūtų tik paveikslėlis-  būtina dermė su tipografika, situacijos kontekstu, dedikuojama tam tikrai tikslinei auditorijai.
Šis pasirinkimas suteikia studentui galimybę praplėsti  vaizduojamojo  meno  raiškos lauką bei įgytas žinias naudoti pragmatiniams tikslams. Įgijęs šias žinias studentas gali laisviau manipuliuoti  įvairių meno sričių galimybėmis.
*Pagrindinis tikslas. Idėjos grynumas, vaizduotė, įžvalga, kūrybiškumas, sąmojus, saviraiškos bei technikos. Svarbu profesionaliai ir tikslingai įgyvendinti išgrynintą iliustracijos idėją. Nepamiršti ko siekiama, kokią žinią norima ištransliuoti įgyvendinant kūrybinius sumanymus.
Kurti ir dirbti teoriškai pagrindžiant savo koncepciją ir jos realizavimą ir gebėti
argumentuotai bei motyvuotai pristatyti sukurtas iliustracijas/ projektus.
Saviraiška ir savito, išskirtinio braižo paieška. Vizualinė komunikacija. Originalumas. Formos ir turinio santykis. Kūrybinės įžvalgos. Temos vystymas. Profesionalus išpildymas.

Agnė Kardelytė, iliustracija, 2013/ 2014 m., 3 k. vad. j. Mikulskytė

Agnė Kardelytė, iliustracija, 2013/ 2014 m., 3 k. vad. j. Mikulskytė

Mokymosi metodai
Teorinės paskaitos, tikslingo tyrimo atlikimas ir/ar ese rašymas,  praktiniai užsiėmimai,
savarankiškas darbas, parodų lankymas, domėjimasis grafikos istorija bei šios dienos grafiniais kontekstais, įvairiais socialiniais reiškiniais, kultūra, žmogaus psichologija, įv. technologijoms. Temai aktualios ir/ ar profesinės literatūros pasirinkimas bei studijavimas, aptarimas.

Linas Spurga, pop – up iliustracija, 2013/ 2014 m., 3 k., vad. J. Mikulskytė

Linas Spurga, pop – up iliustracija, 2013/ 2014 m., 3 k., vad. J. Mikulskytė

Atsiskaitymo formos bei jų įtaka galutiniam rezultatui
Metodiškas darbas – 50%,  galutinis semestro darbas-50%.
Svarbu: įžvalga, pasirinktos temos studijavimas/ analizavimas, nuoseklumas, kūrybiškumas,
kokybiškas rezultatas, tobulėjimas.

Agnė Kardelytė, iliustracija, 2013/ 2014 m., 3 k., vad. j. Mikulskytė

Agnė Kardelytė, iliustracija, 2013/ 2014 m., 3 k., vad. j. Mikulskytė

Dėstytoja asist. Jolanta Mikulskytė
VDA Grafikos katedra
2013 / 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>