Giedrius Jonaitis

Dalyvauja VDA dailės krypties programų baigiamųjų darbų gynimo komisijose‚ yra VDA Aukštųjų studijų fakulteto tarybos narys,  Ketverius metus buvo VDA Senato pirmininko pavaduotojas. Kuruoja grafikos katedros studentų meninę-parodinę veiklą. Dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje, yra surengęs personalinių parodų.Jis yra lietuviškų pinigų kupiūrų (išskyrus 100 Lt ir 200 Lt) grafinių projektų autorius, Lietuvos Banko  proginių monetų komisijos ekspertas.

Kuria tradicinėmis grafikos technikomis (litografija, gilioji spauda), konstruoja asambliažus, užsiima videomenu.

curriculum vitae

  • 1981 -1987 m. studijavo Lietuvos valstybiniame dailės institute (dabar VDA) Grafikos katedroje.
  • Nuo 1989 m. čia dirba dėstytoju; pedagoginio darbo patirtis – 24 metai.
  • 1995 m. suteiktas docento,
  • 2012m. – profesoriaus vardas.
  • Yra Lietuvos dailininkų sąjungos (LDS) narys.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>