Dėstytojai

Meno licencijatas  ŽYGIMANTAS AUGUSTINAS ( gim 1973 m.) Išsilavinimas aukštasis.

 • 1998m baigė grafikos  magistro studijas VDA.;
 • 2008m.ten pat įgijo meno licencijato laipsnį. Po studijų VDA taip pat studijavo  ir tobulinosi užsienyje- Florencijos(Italija),meno akademijoje (2001m.)
 • Niujorko (JAV) studentų meno lygoje (2003-2004m.).

Dėsto M. K. Čiurlionio menų gimnazijoje ir Vilniaus dailės Akademijoje net keliose studijų programose. Pedagoginio darbo stažas –12 metų.

Aktyviai dalyvauja meninėje veikloje – parodose, kūrybinėse dirbtuvėse Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 2009 m. surengė keturias  personalines parodas. Jo darbų yra įsigijęs Modernaus meno centras bei privatūs kolekcininkai Lietuvoje ir užsienyje.

Kiekvieną semestrą savo iniciatyva rengia  atviras paskaitas Akademijos studentams ir dėstytojams apie šiuolaikinį meną. I ir II pakopų studentams dėsto vizualinę raišką ir vaizdavimo strategijas.

Yra plačių interesų  asmenybė – domisi XVI-XVII a. Vakarų Europos menu, šiuolaikiniu menu, vaizdo ir realybės suvokimu, klasikine tapyba.

Yra Lietuvos dailininkų sąjungos (LDS) narys.

Laisvai kalba ir skaito anglų ir rusų kalbomis.

________________________

Lektorius JONAS ČEPAS (gim. 1976 m.) Išsilavinimas aukštasis.

 • 1987-1994 m  mokėsi M. K. Čiurlionio meno mokykloje.
 • 1994-2000m studijavo Vilniaus dailės akademijoje, Grafikos katedroje. Įgijo bakalauro ir magistro laisnius.
 • 2009 m. baigus studijas VDA aspirantūroje – suteiktas menų licencijato laipsnis.

Dalyvauja parodose, kūrybinėse dirbtuvėse Lietuvoje ir užsienyje; pelnė premijų ir diplomų. Kuria piešinius, medžio raižinius. Grafikos katedroje dėsto vizualinę raišką, estampą (ksilografiją) bakalaurams,  vaizdavimo strategijas magistrantams. Pedagoginio darbo stažas – 6 metai.

Interesų kryptys: funk art, grafitti, užribio meno atvejai; piešinio, estampo raida dabartiniame kontekste. Daugiau domina meno nei mokslo kryptis.

 • Nuo 2002 metų Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

Laisvai kalba anglų ir rusų  kalbomis.

________________________

Asistentė AGNĖ DAUTARTAITĖ-KRUTULĖ ( gim. 1974m. ) Išsilavinimas aukštasis.

 • Baigė VDA grafikos bakalauro ir magistro studijas (specializacija – knyga ).
 • Nuo 1999 metų dirba taikomosios grafikos (knygų dizaino, reklamos) srityje, yra pelniusi knygos meno konkursuose apdovanojimų ir diplomų; vadovėlių komisijos premiją už apipavidalinimą.
 • Dirbo menine redaktore leidykloje „Baltos lankos“; kūrybos vadove reklamos agentūroje „AD dizainas“.
 • 2009 ir 2010 metais buvo pakviesta į Tarptautinė vaikų ir jaunimo knygos tarybą (IBBY) komisijos nare.
 • 2010 – 2012 m. dėstė Vilniaus dizaino kolegijoje leidinių dizainą ir reklamą. Yra Lietuvos grafinio dizaino asociacijos (LGDA) narė.

VDA grafikos katedroje dėsto knygos meną ir  knygos pagrindus, vadovauja  kursiniams ir diplominiams darbams, konsultuoja Grafikos programos magistrantus. Kuruoja grafikos katedros informaciją  VDA internetiniame puslapyje

Interesai : tipografika, marginalijos, haiku.

Laisvai kalba ir skaito anglų ir rusų kalbomis.

________________________

Docentas MATAS JONAS DŪDA (gim.1976 m.) Išsilavinimas aukštasis.

 • 1987-1994 m  mokėsi M. K. Čiurlionio meno mokykloje.
 • 1994-2000 m. studijavo Vilniaus dailės akademijoje, Grafikos katedroje, įgijo menų bakalauro ir magistro laipsnius. Po studijų VDA menų aspirantūroje, apgintas menų licenciato laipsnis.

Dalyvauja tarptautinėse parodose, per paskutinius 5 metus yra surengęs dvi personalines parodas, yra pelnęs diplomų. Dirba estampo ir knygrišystės srityse. Tarp kitų dailės krypties programų studentų yra ypatingai populiarus ir autoritetingas kaip knygrišystės meno žinovas. Grafikos katedroje dėsto  formos analizę, knygrišystę, estampą-giliaspaudę (2012m. parengė ir išleido vadovėlį apie giliaspaudę); vadovauja grafikos projektams, konsultuoja grafikos programos bakalaurų ir magistrų baigiamuosius darbus.

Dalyvauja VDA bakalaurų ir magistrantų baigiamųjų darbų gynimo komisijų darbe; Lietuvos mokinių dailės olimpiados 2013 m. žiuri komisijos narys. Yra Grafikos studijų programų (BA ir MA) komiteto narys.

Interesai : estampo technologijos, meno suvokimo tarpdisciplininiai aspektai.

 • Lietuvos dailininkų sąjungos (LDS) narys nuo 2006  metų.

Kalba anglų ir rusų  kalbomis.

________________________

Profesorius GIEDRIUS  JONAITIS (gim 1963 m.) Išsilavinimas aukštasis.

 • 1981 -1987 m. studijavo Lietuvos valstybiniame dailės institute (dabar VDA) Grafikos katedroje.
 • Nuo 1989 m. čia dirba dėstytoju; pedagoginio darbo patirtis – 24 metai.
 • 1995 m. suteiktas docento,
 • 2012m. – profesoriaus vardas.

Nuolat kviečiamas į MKČ menų gimnazijos diplomantų baigiamųjų darbų gynimo komisiją, dalyvauja VDA dailės krypties programų baigiamųjų darbų gynimo komisijose‚ yra VDA Aukštųjų studijų fakulteto tarybos narys,  Ketverius metus buvo VDA Senato pirmininko pavaduotojas. Kuruoja grafikos katedros studentų meninę-parodinę veiklą. Dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje, yra surengęs personalinių parodų.Jis yra lietuviškų pinigų kupiūrų (išskyrus 100 Lt ir 200 Lt) grafinių projektų autorius, Lietuvos Banko  proginių monetų komisijos ekspertas.

Kuria tradicinėmis grafikos technikomis (litografija, gilioji spauda), konstruoja asambliažus, užsiima videomenu.

 • Yra Lietuvos dailininkų sąjungos (LDS) narys.

Laisvai kalba rusų ir anglų kalbomis.

________________________

Profesorius RIMVYDAS KEPEŽINSKAS (gim 1956 m.) Išsilavinimas aukštasis.

 • 1974-1980 studijavo Lietuvos valstybiniame dailės institute (dabar VDA), Grafikos katedroje.
 • Baigęs studijas dirbo dailininku „Mokslo“ leidykloje, A. Mickevičiaus bibliotekoje.
 • 1993 m. buvo pakviestas dėstyti Vilniaus dailės akademijoje. Pedagoginio darbo stažas 20 metų, 10 metų vadovavo Grafikos katedrai.
 • 2007 m. suteiktas profesoriaus vardas.
 • Nuo 1979 m. dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Kuria  plakatus, estampus, dirba grafinio dizaino srityje, plačiai žinomas kaip knygų iliustratorius ir originalus kaligrafas. Apdovanotas medaliu Talino grafikos trienalėje, UNISEF premija Bolonijos knygų mugėje.

Yra VDA etikos komisijos pirmininkas, Grafikos bakalaurų ir magistrų programų komiteto narys. Nuolatos dalyvauja gražiausių knygų vertinimo komisijų darbe, yra Lietuvos Banko  proginių monetų komisijos ekspertas.

Pagrindinės meninio domėjimosi kryptys – kaligrafijos menas ir vaikiška iliustracija.

 • Yra Lietuvos dailininkų sąjungos (LDS) ir Lietuvos grafinio dizaino asociacijos (LGDA)  narys.
 • 2006 m. Lietuvos Nacionalinės kultūros premijos laureatas.

Puikiai kalba ir rašo anglų ir rusų kalbomis.

________________________

Daktarė JURGITA LUDAVIČIENĖ (gim. 1972 m.) Išsilavinimas aukštasis.

 • Baigusi Telšių dailės technikumą studijavo  Vilniaus dailės akademijoje menotyrą.
 • Čia baigė bakalauro ir magistro studijas, doktorantūrą ir 2009 m. apgynė daktaro disertaciją; Leipcige (Vokietija) studijavo meno istoriją, kultūrologiją ir filosofiją.
 • Turi įspūdingą darbų meno sferoje patirtį – dirbo Kultūros ir meno institute, dėstė meno istoriją ir teoriją, kuravo ir koordinavo  parodas Lietuvoje ir užsienyje, kuravo savaitraščio „Literatūra ir menas“ dailės skyrių, dirbo meno galerijos vadove;
 • nuo 2005 m. iki šiol yra leidyklos „Tyto alba“ užsienio literatūros skyriaus vadovė. Labai aktyviai dalyvauja periodinėje ir profesinėje (meno krypties) spaudoje bei leidyboje,
 • nuo 1993 m. rašo meno kritikos straipsnius.

LDS menininkams skirtų leidinių apie Mikalojų Povilą Vilutį, Dalią Laučkaitę-Jakimavičienę, Adasą Skliutauskaitę, Romualdą Inčirauską ir knygos apie Šarūną Šimulyną tekstų autorė, daugelio parodų katalogų sudarytoja.Yra daugelio įvairių žiuri komisijų narė, kuruoja parodas, dalyvauja konferencijose, išvertusi tris knygas, tarp jų – P. Willberg, F. Forssmann „Pirmoji pagalba tipografikai“.  Domisi šiuolaikine juvelyrika ir gintaro menu, šiuolaikine tekstile, knygos dizainu ir iliustracija tarptautiniame kontekste.

Nuo 2013 m. pakviesta VDA Grafikos studijų programos magistrantams vesti  mokslinio-tiriamojo darbo seminarus, kuruoti baigiamojo projekto teorinę dalį.

 • Yra Lietuvos dailininkų sąjungos (LDS) narė ir Tarptautinės meno kritikų asociacijos (AICA) narė.

Laisvai kalba ir rašo vokiečių, anglų ir rusų kalbomis.

________________________

Lektorė MARIJA MARCELIONYTĖ-PALIUKĖ (gim. 1977 m.) Išsilavinimas aukštasis.

 • Vilniaus dailės akademijoje  baigė grafikos bakalauro (1999m) ir magistro (2001m) studijas.

Pedagoginę veiklą pradėjo dirbdama dailės būrelio vadove Vilniaus Filaretų pradinėje mokykloje. Trejus metus dirbo „Šviesos“ leidykloje dailininke – iliustratore, septynerius  – menine redaktore. VDA Grafikos katedroje pradėjo dirbti nuo 2007 m. 2011-2012 metais augino sūnų Adomą. Aktyviai dalyvauja įvairiuose parodose, konkursuose Lietuvoje ir užsienyje.Yra surengusi 6 personalines parodas, dalyvavusi 67 grupinėse parodose, 9 konkursuose meno kūriniai apdovanoti diplomais. Jos darbų ciklą „Laiškai“ įsigijo Borges kultūros centro muziejus Argentinoje. 2013 m. autorės darbai atrinkti reprezentuoti Lietuvos grafikos meną 4-ojoje LDS kolekcijoje „Simbiozės”. Ši kolekcija iki 2016 metų keliaus po įvairias Europos šalių galerijas. Yra meninių projektų, įtraukiančių ne tik VDA studentus, bet ir plačiąją visuomenę, organizatorė, kuratorė ir dalyvė. Kuria tradicinės grafikos ir tarpdisciplininio meno projektus, domina minties slinktys nieko nevaizduojant. Iliustruoja mokomąją literatūrą vaikams, kuria knygų viršelius. Yra sukūrusi autorinę paveikslėlių knygą vaikams, kuri išleista 2000 vnt. tiražu. Dėsto VDA Atvirojoje dailės, dizaino ir architektūros mokykloje, veda grafikos dirbtuves Nidos meno kolonijoje.

Yra Grafikos katedros grafikos studijų programų komiteto (BA ir MA) pirmininkė. Nuo 2013 m. – grafikos katedros vedėja.

Bendras pedagoginio darbo stažas – 8 metai.

Domisi konceptualiuoju menu, naujosiomis grafikos technologijomis, skirtingų sričių integracijomis, neįsivaizduoja meno be mokslo žinių ir atradimų.

 • Yra Lietuvos grafinio dizano asociacijos (LGDA) ir Lietuvos dailininkų sąjungos (LDS) Grafikos sekcijos narė.

Kalba anglų ir rusų kalbomis.

________________________

Asistentė JOLANTA MIKULSKYTĖ (gim. 1979 m.) Išsilavinimas aukštasis.

 • 1997 m. įstojo į Vilniaus dailės akademijos vaizduojamosios dailės fakultetą.
 • 2001 m. baigė VDA  grafikos programos bakalauro studijas,
 • 2006 m. suteiktas menų magistro laipsnis.

Nuo 2001m. dirbo laisvai samdoma  dizainere, taip pat, Lietuvos Nacionaliniame dailės teatre (2006- 2007), tuo pat metu dalyvavo įvairiose parodose Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 2007 m. VDA Grafikos katedroje dirba asistentės pareigose. 2009-2012 m. buvo motinystės atostogose – augino dvi dukras. Nuo 2012/2013 mokslo metų vėl dirba su grafikos katedros bakalaurais, konsultuoja magistrantus. 2013 m. autorės darbai atrinkti reprezentuoti Lietuvos grafikos meną 4-ojoje LDS kolekcijoje „Simbiozės”. Ši kolekcija iki 2016 metų keliaus po įvairias Europos šalių galerijas. Kuria kaip dailininkė grafikė (estampo bei iliustracijos srityse) bei laisvai samdoma grafinė dizainerė – yra sukūrusi tarptautiniams teatro festivaliams vizualų identitetą.

Domisi šiuolaikine moderniaja grafika,tarpdisciplininiu menu, skaitmeninėmis grafikos technologijomis, grafiniu dizainu, tapyba, moderniu šokiu, yra šiuolaikinio teatro žinovė. Domisi povandeniu pasauliu- nardymu.

 • Nuo 2009m. yra Lietuvos dailininkų sąjungos (LDS) narė .

Kalba anglų ir rusų kalbomis

________________________

Docentas KĘSTUTIS VASILIŪNAS (gim. 1964 m.) Išsilavinimas aukštasis.

 • 1982-1988 m. studijavo Vilniaus dailės institute Grafikos katedroje.
 • Nuo 1988 m. dalyvauja respublikinėse ir tarptautinėse parodose, kuria  estampus, „menininko knygas“, dirba taikomosios grafikos (knygų dizaino) srityje.

Baigęs studijas dirbo žurnalo „Knygnešys“ meniniu redaktoriumi, dailės mokytoju Vienožinskio dailės mokykloje. Nuo 1994 m. dirba VDA Grafikos katedroje; šiuo metu – docento pareigose. Yra  nuolatinis tarptautinių dailininko knygų trienalių  iniciatorius, organizatorius ekspertas ir kuratorius Lietuvoje bei  daugelyje užsienio šalių.  Daugiausiai užsienyje parodų surengęs grafikos katedros dėstytojas. VDA grafikos katedroje dėsto knygos meną ir vadovauja grafikos projektams pagrindinėse studijose ir magistrantams. Yra Grafikos studijų programų (BA ir MA) komiteto narys. Daugelį metų dalyvauja baigiamųjų darbų gynimo bei stojamųjų egzaminų darbų vertinimo komisijose.

 • Pedagoginio darbo stažas – 21 metai.
 • Yra Lietuvos dailininkų sąjungos narys nuo 1989 m.
 • 1997m. – „Scandinavia-Baltic Group“ narys
 • 1998m.– tarptautinės dailininkų grupės „Europa 24“ narys

Kalba anglų ir rusų kalbomis.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>