Stojantiems

Aktuali informacija stojantiesiems:

http://www.vda.lt/index.php/pageid/530

Grafikos studijos – tai: knyga ir iliustracija; estampas – ksilografija, litografija, ofortas,
šilkografija; kaligrafija; knygrišystė; skaitmeninė grafika; akademinis ir kūrybinis piešimas;
tapyba; vasaros praktikos bei kiti naudingi ir prasmingi dalykai.

Pagrindinis programos tikslas – išugdyti išsilavinusią, mokslui ir kultūros vertybėms
bei naujausioms technologijoms imlią asmenybę, galinčią kurti, kaupti ir skleisti meno,
kultūros bei mokslo žinių vertybes, saugoti bei įtvirtinti nacionalinės kultūros savitumą
palčiame kontekste. Mes paruošime kūrybiškai mąstantį grafikos specialistą-menininką
galintį aktyviai užsiimti individualia kūrybine veikla ir suteiksime pakankamai žinių,
kompetencijų bei technologinių įgūdžių, įgalinančių sėkmingai integruotis šiandieninėje
reiklioje darbo rinkoje. Studijų metu įgyta praktika gali būti plačiai pritaikoma
profesionaliai saviraiškai įvairiose srityse susijusiose su vizualumu, medijomis, darbu
leidyklose, dizaino kompanijose, dalyvaujant parodose, konkursuose, vykdant švietėjišką
veiklą ir t.t.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>