Estampas. Ksilografija/ iškilioji spauda (I semestras)

x1, 2/3, dėminė kompozicija, Edvinas Mikulskis (i k.), 2012, vad. J.Čepas

x1, 2/3, dėminė kompozicija, Edvinas Mikulskis (i k.), 2012, vad. J.ČepasReikalavimai:

Susipažinti su iškiliosios spaudos vaizdo kūrimo galimybėmis. Pastangos sukurti įtaigius vaizdinius išnaudojant stipriąsias medžio raižinio savybes.

 Disciplinos tikslai ir numatomi gebėjimai:

Tikslas yra įvairiais raižymo būdais pajusti savo nepakartojamą išraišką. Galbūt ieškant naujo grafinio susijungimo, ar detalių tarpusavio santykių, ar apibendrinimo, ar bendros raižinio trapumo atmosferos bus prieita prie neišbandytų kūrybinių variantų. Ryškės norimas vizualinis efektas.

Galimos temos:

       1.  Dabartinės tikrovės epizodai ( linijos dominavimas raižinyje )

       2. Dėmės / dėmių kompozicija

       3. Tekstūrinė kompozicija (tankumai, išretėjimai, gyliai ir t.t.)

       4. Kopija

       5. Asmeninis spalvinis kadras ( Atliekama nuraižant, ar iš kelių klišių)

       6. Laisva spalvinė kompozicija ( iš kelių klišių. Siekiant naujesnio darinio, prasiblaškymo)

x1, 2/20, Mikalojus Smulksis (I k.), 2012m., vad. J.Čepas

x1, 2/20, Mikalojus Smulksis (I k.), 2012m., vad. J.Čepas

 Vertinimo kriterijai:

Raižinių meninio sprendimo individualumas. Kūrinių nevienodumas. Atspausdinimo kokybiškumas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>