Bakalauro studijų programa (61202M102)

  • Grafikos bakalauro studijų programos tikslas – ugdyti universalų grafikos dailininką, aktyvų šiuolaikinio meno pasaulio dalyvį, gebantį atsakingai toliau studijuoti ir savarnkiškai gilintis į pasirinktą sritį; kurti tradicinį ir/ar konceptualų grafikos meną, puoselėjant knygos meno tradicijas kurti naują kokybę, drąsiai eksperimentuoti meninėje veikloje; ugdyti kūrybišką, bendraujantį, gebantį vertinti, suprastu bei taikyti žinias pasirinktoje srityje. Nuoseklus, tikslingas, išsamus grafikos technikų, knygos meno pagrindų įvaldymas atliekant kūrybines užduotis, akademinio ir meninio piešimo įgūdžių formavimasis, idėjų generavimas, šiuolaikinės grafikos plastinės kalbos paieškos, grafikos meno konteksto analizė, tarpdiscipliniškumas yra bakalauro studijų pagrindas.
  • Grafikos bazinių studijų metu visi studentai išsamiai susipažįsta su tradicinėmis grafikos technikomis: plokščiąja spauda (litografija), iškiliąja spauda (medžio, lino raižinys), giliaspaude (ofortas), trafaretine spauda (šilkografija) ir naujomis: skaitmenine spauda, fotopolimerine graviūra, ofsetine litografija. Paraleliai studentai supažįsta su tipografikos bei kaligrafijos pagrindais, leidinio projektavimo pagrindais, iliustracija, kompleksiniu knygos dizainu, knygrišyste, knyga-ojektu. Per pirmus 4 semestrus kaupiamos bazinės technologijų žinios ir ugdomasi specilieji ir bendrieji gebėjimai. Po 4 semestrų studentai renkasi tolesnę individualių studijų kryptį: estampą arba knygos meną. 5 – 8 semestrai skirti individualios raiškos paieškoms, vyksta intensyvus kūrybinis darbas.
  • Studentai skatinami būti aktyvūs studijų programos kūrėjai. Visų studijų metu greta privalomų studijų dalykų gali rinktis papildomus, kiekvienam aktualius dailės krypties ir bendrauniversitetinius dalykus. Studentai saktinami vykti studijuoti kitose aukštosiose Europos meno mokyklose ir universitetuose pagal Erasmus ir Nord Plus programas.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>