VDA įvadinė sesija pirmakursiams prasideda rugsėjo 23 d.

 VDA_logo_www.jpg

 

 Įvadinės sesijos su pirmakursiais programa

Antradienis, rugsėjo 23 d. 10 val. Gotikos salėje

10–13 val.

 1. Studijos VDA – prorektorė studijoms prof. Eglė Ganda Bogdanienė
 2. Meno ir mokslo studijų specifika ir eiga – Vilniaus fakulteto dekanas doc. Česlovas Lukenskas
 3. VDA istorija – dr. Rūta Janonienė
 4. Šiuolaikinio meno samprata VDA kontekste – Laima Kreivytė
 5. Pripažinti VDA absolventai ir dėstytojai – dr. Agnė Narušytė
 6. Studijos ir studentavimas – sveikina studentų atstovybės prezidentė Kata Jancevič

 Pietūs 13–14 val.

 14 – 14. 30 val.

Ekskursija į VDA biblioteką – Rūta Kuodienė, bibliotekos direktorė

14. 30 – 17 val.

ekskursija po VDA (Senieji rūmai, Titanikas, Naujieji rūmai) (sudaromos 4 grupės).

Vadovai:

1 grupė (tapyba, skulptūra, grafika, foto ir medijų menas, monumentalioji dailė) –  vadovas Vilniaus fakulteto Dekanas doc. Česlovas Lukenskas.

2 grupė (architektūra, interjero dizainas) –  vadovas Romas Kučinskas.

3 grupė (tekstilė, keramika, scenografija, kostiumo dizainas, grafinis dizainas, dizainas) –  vadovė doc. Laura Pavolonytė

4 grupė (menotyra, vadyba) – dr. Karolina Jakaitė

(nurodytu metu katedrose ir laboratorijose grupes pasitinka paskirti atsakingi darbuotojai).

 

Trečiadienis, rugsėjo 24 d. 10 val. Gotikos salėje

10–13 val.

 1. VDA Meno projektai, VDA galerijos, kitos Vilniaus miesto ekspozicinės erdvės – Prorektorius menui
 • Titaniko ekspozicijų salė – V. Liutkus
 • Akademijos galerija  – R. Rachlevičiūtė
 • Artifex galerija ir Tamošaičių namai – Severija Inčirauskaitė
 • ArGenTum galerija – Eglė Čėjauskaitė-Gintalė
 1. Mokslas VDA:
  • ASF dekanas doc. Romualdas Kučinskas
  • Meno/mokslo skyriaus veikla  – vedėja dr. Vaidutė Ščiglienė
  • Doktorantūros skyriaus vedėja  – dr. Algė Andriulytė
  •  Nidos meno kolonija direktorė  – Rasa Antanavičiūtė

Pietūs 13–14 val.

Nuo 14 – 17 val.

Ekskursija po VDA galerijas (Titaniko ekspozicijų salė, „5 Malūnai“, galerija „Akademija“, juvelyrikos galerija „Argentum“, tekstilės galerija „Artifex“, A. A. Tamošaičių muziejus

(sudaromos 4 grupės).

Ketvirtadienis, rugsėjo 25 d. 10 val. Gotikos salėje

10 – 13 val.

VDA Vilniaus fakulteto programų prisistatymas (iki 10 min. Power Point formatu pristato katedros vedėjo paskirtas atsakingas asmuo)

 • Architektūra
 • Animacija
 • Dailės istorija ir teorija
 • Dizainas
 • Fotografija ir medijų menas
 • Grafika
 • Grafinio dizainas
 • Interjero dizainas
 • Keramika
 • Kostiumo dizainas
 • Kultūros vadyba
 • Monumentalioji dailė
 • Paminklotvarka ir restauravimas
 • Scenografija
 • Skulptūra
 • Tapyba
 • Tekstilė
 • Piešimo katedra
 • Kalbų centras
 • Edukacijos centras

Pietūs 13–14 val.

Nuo 14 val. Susirinkimai specialybės katedrose

Penktadienis, rugsėjo 26 d. 10 val. Gotikos salėje

VDA Meno ir dizaino laboratorijų lankymas pagal tvarkaraštį.

Pirmadienis, rugsėjo 29 d. 10 val. įvadinė praktika specialybės katedrose

Antradienis, rugsėjo 30 d. 10 val. įvadinė praktika specialybės katedrose[1]Jeigu specialybės katedrose numatoma papildoma įvadinė praktika, apie tai specialybės katedrų koordinatorės studentus informuos individualiai.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>