Monthly Archives: February 2014

STUDENTŲ MENO DIENOS KOSMINĖ ODISĖJA 2014 (2014 04 04 – 2014 04 25)

STUDENTŲ MENO DIENOS
KOSMINĖ ODISĖJA 2014  
2014 04 04 – 2014 04 25

Vilniaus dailės akademijoje ir įvairiose Vilniaus miesto erdvėse

LT

Jaunosios kuratorės – Dovilė Daunoravičiūtė ir Rasa Kavaliauskaitė – nusprendė atgaivinti Studentų meno dienas, kaip vieną iš renginių, kurio metu galima susipažinti su pačiais jauniausiais menininkais ir jų darbais. Studentų meno dienos patrauklios ir tuo, kad tai proga išvysti kūrinius, kurie nebūtinai yra skirti peržiūroms ar gynimams. Tai greta studijų vykdomi projektai, kurie, nesukuriant progos, galbūt niekada nepasirodytų auditorijai.

Šių metų Studentų meno dienų inspiracija tapo 2014 m. sausio mėnesį į kosminę stotį išsiųsti pirmieji Lietuvos palydovai ir greta to vartojamas šūkis/lozungas „Lietuva – kosminė valstybė!“. Kaip kiekviena šalis nepaliaujamai nori įsirašyti į kosmoso užkariavimo istoriją, taip kiekvienas menininkas (daugiau mažiau) siekia tapti aktyviu meno lauko dalyviu, įsirašyti į meno istorijos puslapius. Taigi šio projekto rėmuose meno laukas ir tampa kosmosu – dar iki galo neištirta, neužkariauta platybe, o jaunieji menininkai, dar nesusikūrę įvaizdžio Lietuvos meno lauke – NSO (neatpažinti skraidantys objektai), kuriems „Kosminė odisėja 2014“ yra puiki proga pasirodyti ir tapti atpažįstamais.

Todėl parodos kuratorės siekia iš naujo permąstyti SMD kuravimo modelį bei eksponavimą, kad Studentų meno dienos, kaip ir Lietuvos palydovo paleidimas, taptų itin svarbiu (kosminiu) įvykiu ir išeities tašku jauniesiems menininkams Lietuvos meno lauke/rinkoje. Kitaip tariant, šis renginys taps naujų patirčių dalybomis tarp menininkų ir auditorijos, tarp auditorijos ir menininkų, tarp menininkų ir menininkų, tarp menininkų ir kuratorių, tarp…

Dalyviai: VDA bakalaurai ir magistrai bei 2009-2013 m. studijas pabaigę absolventai.

Dalyvavimo sąlygos: Iki vasario 25 d. konkretaus darbo aprašą, vaizdinę medžiagą ir motyvaciją, kodėl būtent TU turėtum dalyvauti parodoje, siųsti el. paštu performatyvus@gmail.com. 

Parodos kuratorės: Dovilė Daunoravičiūtė ir Rasa Kavaliauskaitė

Vadybininkė: Eva Brazdžionytė

Komisija: Danutė Gambickaitė, Eglė Juocevičiūtė, Laima Kreivytė, Vytautas Michelkevičius, Dovilė Tumpytė, Julijonas Urbonas.