Monthly Archives: December 2013

Kvietimas dalyvauti parodoje

2014 03 20 – 03 23 vyks paroda B A L D A I. Dizaino ir interjero idėjos, LITEXPO.
VDA Dizaino inovacijų centras pasiūlė parodos organizatoriams skirti erdvę dailininkams grafikams. Idėja priimta, tad turime galimybę pristatyti savo darbus interjero parodoje ir tuo pačiu juos patys pardavinėti.
Pats metas pradėti spausdinti po kelis papildomus, š v a r i u s atspaudus. Rėminti nereikia. Panašu, kad gausime sieną, kurią nuo lubų iki žemės bus galima nukabinti darbais. Dar yra laiko ir kortelėms su kontaktais pasidaryti.
Informacija bus tikslinama, bet renginys neatšaukiamas.
p.s. kvietimas galioja ne tik dabar dar tebestudijuojantiems, taip pat ir absolventams.